00%
حذف
برند ها


قیمت

محدوده قیمت مورد نظر
اندیکاتور تست گلومتر OFF 5%

اندیکاتور تست گلومتر

380,000
361,000 تومان

جعبه وزنه

شلنگ آزمایشگاهی

75,000 تومان

قطره چکان پلاستیکی

1,000,000,000 تومان

مزور پلاستیکی

پیپت گردان

1,150,000 تومان

گیره بالن

460,000 تومان

گیره بشر

125,000 تومان

گیره نوا

112,000 تومان

دماسنج ماکزیمم مینیمم

485,000 تومان

گیره ارلن و بالن

460,000 تومان

سپتی سیدین

630,000 تومان