00%

کیت نیترات

تومان

کیت نیترات:


نیترات یون مهم در ارزیابی کیفیت آبهای آشامیدنی است که با استفاده از این کیت می توان مقدار آن را در آبهای آشامیدنی اندازه گیری کرد.


کیت اندازه گیری نیترات برای سنجش میزان نیترات به دلیل بسته بندی کوچک در هر مکان به آسانی مورد استفاده قرار می گیردروش اندازه گیری


10 میلی لیتر از آب مورد آزمایش را در بشر بریزید. بشر را به ملایمت حرارت دهید تا آب تبخیر شود و کاملا خشک گردد. پس از سرد شدن بشر 20 قطره از معرف شماره 1 به آن اضافه کنید بطوری که معرف تمام سطح خشک بشر را بگیرد چنانچه لازم بوده تعداد قطرات را بیشتر کنید. 10 میلی لیتر آب مقطر به بشر اضاف کنید و بهم بزنید. سپس 30 قطره از معرف شماره 2 به محلول اضافه کنید و به هم بزنید. در این مرحله محلول باید قلیایی باشد تا رنگ زرد ظاهر گردد. در نتیجه چنانچه محلول قلیایی نبود باز از معرف شماره 2 اضافه کنید تا رنگ زرد ثابت بماند. حجم محلول را تا نشانه 30 با آب مقطر برسانید. چنانچه آب دارای نیترات نباشد رنگ زرد ظاهر نمی شود. محلول زرد را در لوله خالی طیف استاندارد نیترات بریزید و مقدار نیترات را بر خسب PPM بخوانید


مشخصات فنی: 


کاربرد : سنجش نیترات


روش آزمون : رنگ سنجی


تعداد آزمون : حدودا 100 تست


 دامنه آزمون No3=5-10-15-20-25

ناموجود

دسته بندی : ملزومات

کیت نیترات:


نیترات یون مهم در ارزیابی کیفیت آبهای آشامیدنی است که با استفاده از این کیت می توان مقدار آن را در آبهای آشامیدنی اندازه گیری کرد.


کیت اندازه گیری نیترات برای سنجش میزان نیترات به دلیل بسته بندی کوچک در هر مکان به آسانی مورد استفاده قرار می گیردروش اندازه گیری


10 میلی لیتر از آب مورد آزمایش را در بشر بریزید. بشر را به ملایمت حرارت دهید تا آب تبخیر شود و کاملا خشک گردد. پس از سرد شدن بشر 20 قطره از معرف شماره 1 به آن اضافه کنید بطوری که معرف تمام سطح خشک بشر را بگیرد چنانچه لازم بوده تعداد قطرات را بیشتر کنید. 10 میلی لیتر آب مقطر به بشر اضاف کنید و بهم بزنید. سپس 30 قطره از معرف شماره 2 به محلول اضافه کنید و به هم بزنید. در این مرحله محلول باید قلیایی باشد تا رنگ زرد ظاهر گردد. در نتیجه چنانچه محلول قلیایی نبود باز از معرف شماره 2 اضافه کنید تا رنگ زرد ثابت بماند. حجم محلول را تا نشانه 30 با آب مقطر برسانید. چنانچه آب دارای نیترات نباشد رنگ زرد ظاهر نمی شود. محلول زرد را در لوله خالی طیف استاندارد نیترات بریزید و مقدار نیترات را بر خسب PPM بخوانید


مشخصات فنی: 


کاربرد : سنجش نیترات


روش آزمون : رنگ سنجی


تعداد آزمون : حدودا 100 تست


 دامنه آزمون No3=5-10-15-20-25

کارشناسان در حال بررسی محصول اند.
اگر از مشخصات این محصول مطلع هستید لطفا آنچه می دانید را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

شما هم میتوانید دیدگاه خود را بیان کنید

برای ثبت دیدگاه، ابتدا وارد حساب کاری خود شوید

ورود به حساب کاربری