00%
حذف
برند ها


قیمت

محدوده قیمت مورد نظر
ای سی تی دی اس مترقلمیaz OFF 10%

ای سی تی دی اس مترقلمیaz

5,120,000
4,608,000 تومان
پی اچ متر قلمی Adva OFF 10%

پی اچ متر قلمی Adva

4,050,000
3,645,000 تومان
ترازو یکدهزارم گرم yoke OFF 13%

ترازو یکدهزارم گرم yoke

28,000,000
24,360,000 تومان
اتوکلاو25لیتری ریحان طب OFF 15%

اتوکلاو25لیتری ریحان طب

35,000,000
29,750,000 تومان

دستگاه آب مقطر گیری

5,750,000 تومان

اتوکلاو

31,000,000 تومان

ترازو آزمایشگاهی0/0001

هات پلیت با مگنت(هات پلیت استیرر)

3,800,000 تومان

کوره الکتریکی

30,300,000 تومان

کلنی کانتر

شیکر الک

سمپلر