00%
image

کالیبراسیون ابزار دقیق

آزمایشگاه کالیبراسیون بنابرمیزان در سال 1390 توسط اعضای هیئت مدیره با هدف تحقق و توسعه اندازه شناسی بر پایه اصول علمی و روش های استاندارد جهت شناسایی و پاسخ به نیاز مشتریان تاسیس شد و در همین ساال موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان قم گردید.ودرحال حاضر در جریان فرآیند اداری دریافت گواهینامه تائید صلاحیت (ISO/ IEC17025 )از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI می باشد.
با توجه به سوابق موجود،مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه از تجربه لازم در زمینه ارائه خدمات کالیبراسیون در بخش صنایع مختلف برخوردار می باشند.
با توجه به تحولات مستمر و تکنیک های جدید در امر اندازه گیری،به منظور توسعه فرآیندهای کالیبراسیون و احراز کیفیت این آزمایشگاه حداکثر تلاش خود را معطوف نموده تااز تجهیزات مرجع به روز و از سخت افزار و نرم افزارهای جدید استفاده نماید.
خدمات کالیبراسیون این آزمایشگاه در حال حاضر در زمینه کالیبراسیون کمیت های چون دما،جرم،ابعاد و فشار می باشد و در طرح توسعه و افزایش دامنه در نظر داریم کمیت نیرو و شیمی نیز اضافه گردد.
خدمات کالیبراسون این آزمایشگاه از قابلیت ردیابی به استانداردهای ملی و بین المللی برخوردار میباشد.
ارائه خدمات کالیبراسون بیش از 1000 عدد نازل سوخت در هر دوره انجام کالیبراسیون توسط این آزمایشگاه انجام می گردد.
ارائه خدمات کالیبراسیون وسایل اوزان سبک مانند ترازوهای سطح استان در هر ماه بطور تقریبی حدود600عددانجام می گردد .
با توجه به سیاست های این آزمایشگاه که مبتنی بر رضایت مشتریان می باشد امید است که با همکاری متقابل نسبت به ارائه خدمات مطلوب،ماهش هزینه و زمان تحویل به این مهم دست یابیم.

متن پیشفرض

متن پیشفرض