00%

GN برات ،گرم منفی برات

تومان

GN برات ،گرم منفی برات:


GN (گرم منفی)برات یک محیط غنی‌کننده انتخابی برای کشت ارگانیسم‌های روده‌ای گرم منفی است.
یک محیط غنی‌کننده و انتخابی برای انتروباکتری‌ها است که به دلیل محتوای بالای سیترات و دئوکسی کولات، دارای یک اثربازدارنده قوی در برابر باکتری‌های گرم مثبت است. مانیتول رشد پروتئوس را مهار می کند وتکثیر سالمونلا و شیگلا را تسهیل می کند.این براث توسط Hajna به عنوان یک محیط غنی‌کننده برای بازیابی سالمونلا و شیگلا از نمونه های بالینی و نمونه های غیر بالینی مانند ادرار، لخته های خون، سواب گلو، سواب از ظروف خوردن و آشامیدن و غیره ارائه گردید. . این محیط حاوی پپتون مخلوطی است که اسیدهای آمینه و سایر مواد نیتروژنی را برای آن فراهم می کند  و رشد باکتری را فراهم می کند با ترکیب سیترات سدیم و دی اکسی کولات سدیم  مهار باکتری های گرم مثبت و برخی از باکتری های گرم منفی مانند کلیفرم ها را انجام می دهد فسفات ها به عنوان یک سیستم بافر کلرید سدیم تعادل اسمزی محیط را حفظ می کند. غلظت بالاتر مانیتول بیش از دکستروز رشد پروتئوس و سایر باکتری های تخمیر کننده دکستروز را محدود می کند و رشد گونه های تخمیر کننده مانیتول مانند سالمونلا و شیگلا را افزایش می دهد.
 


 

 

ناموجود

GN برات ،گرم منفی برات:


GN (گرم منفی)برات یک محیط غنی‌کننده انتخابی برای کشت ارگانیسم‌های روده‌ای گرم منفی است.
یک محیط غنی‌کننده و انتخابی برای انتروباکتری‌ها است که به دلیل محتوای بالای سیترات و دئوکسی کولات، دارای یک اثربازدارنده قوی در برابر باکتری‌های گرم مثبت است. مانیتول رشد پروتئوس را مهار می کند وتکثیر سالمونلا و شیگلا را تسهیل می کند.این براث توسط Hajna به عنوان یک محیط غنی‌کننده برای بازیابی سالمونلا و شیگلا از نمونه های بالینی و نمونه های غیر بالینی مانند ادرار، لخته های خون، سواب گلو، سواب از ظروف خوردن و آشامیدن و غیره ارائه گردید. . این محیط حاوی پپتون مخلوطی است که اسیدهای آمینه و سایر مواد نیتروژنی را برای آن فراهم می کند  و رشد باکتری را فراهم می کند با ترکیب سیترات سدیم و دی اکسی کولات سدیم  مهار باکتری های گرم مثبت و برخی از باکتری های گرم منفی مانند کلیفرم ها را انجام می دهد فسفات ها به عنوان یک سیستم بافر کلرید سدیم تعادل اسمزی محیط را حفظ می کند. غلظت بالاتر مانیتول بیش از دکستروز رشد پروتئوس و سایر باکتری های تخمیر کننده دکستروز را محدود می کند و رشد گونه های تخمیر کننده مانیتول مانند سالمونلا و شیگلا را افزایش می دهد.
 


 

 

کارشناسان در حال بررسی محصول اند.
اگر از مشخصات این محصول مطلع هستید لطفا آنچه می دانید را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

شما هم میتوانید دیدگاه خود را بیان کنید

برای ثبت دیدگاه، ابتدا وارد حساب کاری خود شوید

ورود به حساب کاربری