00%

گلوکز آگار

تومان

گلوکز آگار:


محیط گلوکز آگار (GLUCOSE AGAR)  بر اساس تخمیر گلوکز گونه های مختلف، انتروباکتریاسه های گرم منفی را از هم متمایز می کند. عصاره مخمر و تریپتون موجود در محیط مواد لازم برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند.  • وجود کلرید سدیم برای تعادل سازی اسمزی

  •  Bromothymol blue به عنوان شاخص pH

  • تمایز انتروباکتریاسه های موجود در آب و مواد غذایی و ادرار


این محیط کشت برای تائید حضور آنتروباکتریاسه ها با واکنش تخمیری استفاده میشود. قند اصلی این محیط کشت  گلوکز است و بر اساس تخمیر گلوکز، گونه های انتروباکتریاسه های گرم منفی را از هم متمایز می نماید.


عصاره مخمر و تریپتون موجود در محیط مواد لازم برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند. کلرید سدیم در این محیط کشت برای ایجاد تعادل اسمزی ضروری است. برومو کرزول پرپل نیز به عنوان شاخص pH در این محیط کشت وجود دارد.


کاربرد اصلی این محیط تمایز انتروباکتریاسه های موجود در آب و مواد غذایی و نمونه ی ادرار می باشد. میکروارگانیسم های تخمیر کننده گلوکز رنگ زرد (اسیدی) و آنهایی که تخمیر نمی کنند رنگ محیط راا تغییر نمی دهند.


 

ناموجود

گلوکز آگار:


محیط گلوکز آگار (GLUCOSE AGAR)  بر اساس تخمیر گلوکز گونه های مختلف، انتروباکتریاسه های گرم منفی را از هم متمایز می کند. عصاره مخمر و تریپتون موجود در محیط مواد لازم برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند.  • وجود کلرید سدیم برای تعادل سازی اسمزی

  •  Bromothymol blue به عنوان شاخص pH

  • تمایز انتروباکتریاسه های موجود در آب و مواد غذایی و ادرار


این محیط کشت برای تائید حضور آنتروباکتریاسه ها با واکنش تخمیری استفاده میشود. قند اصلی این محیط کشت  گلوکز است و بر اساس تخمیر گلوکز، گونه های انتروباکتریاسه های گرم منفی را از هم متمایز می نماید.


عصاره مخمر و تریپتون موجود در محیط مواد لازم برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند. کلرید سدیم در این محیط کشت برای ایجاد تعادل اسمزی ضروری است. برومو کرزول پرپل نیز به عنوان شاخص pH در این محیط کشت وجود دارد.


کاربرد اصلی این محیط تمایز انتروباکتریاسه های موجود در آب و مواد غذایی و نمونه ی ادرار می باشد. میکروارگانیسم های تخمیر کننده گلوکز رنگ زرد (اسیدی) و آنهایی که تخمیر نمی کنند رنگ محیط راا تغییر نمی دهند.


 

کارشناسان در حال بررسی محصول اند.
اگر از مشخصات این محصول مطلع هستید لطفا آنچه می دانید را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

شما هم میتوانید دیدگاه خود را بیان کنید

برای ثبت دیدگاه، ابتدا وارد حساب کاری خود شوید

ورود به حساب کاربری