00%

چارکول آگار

تومان

چارکول آگار:


محیط کشت میکروبی Charcoal Agar که به نام محیط کشت شارکول آگار نیز شناخته می‌شود، محیطی مناسب برای کشت و جداسازی ارگانیسم‌هایی فسدیوس است مخصوصاً، گونه‌های بوردتلا و هنگامی که همراه با خون اسبی باشد مناسب برای کشت و جداسازی هموفیلوس آنفولانزا می‌باشد. محیط کشت Charcoal Agar، باتوجه‌به روش‌های Mishulow ،Sharpe و Cohen تهیه شده است.


بوردتلا از چهار گونه تشکیل شده است: B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica, and B. avium


بوردتلاپرتوسیس باکتری گرم منفی و هوازی اجباری است که عامل بیماری سیاه‌سرفه به شمار می‌رود و پاتوژن مخصوص انسان می‌باشد. منابع نیتروژنی و کربنی محیط از گوشت قلب گاو و آنزیم هضم‌کننده ژلاتین تأمین می‌شود. عصاره مخمر منبع ویتامینی این محیط می‌باشد. کلرید سدیم موجب حفظ اسمزی محیط می‌شود، نشاسته محلول و شارکول سم‌های متابولیتی محیط را جذب می‌کنند.


 کلنی های گرد و سفید مایل به خاکستری براق کوچک،مربوط به گونه های Bordetella روی صفحات مشاهده می شود.

ناموجود

چارکول آگار:


محیط کشت میکروبی Charcoal Agar که به نام محیط کشت شارکول آگار نیز شناخته می‌شود، محیطی مناسب برای کشت و جداسازی ارگانیسم‌هایی فسدیوس است مخصوصاً، گونه‌های بوردتلا و هنگامی که همراه با خون اسبی باشد مناسب برای کشت و جداسازی هموفیلوس آنفولانزا می‌باشد. محیط کشت Charcoal Agar، باتوجه‌به روش‌های Mishulow ،Sharpe و Cohen تهیه شده است.


بوردتلا از چهار گونه تشکیل شده است: B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica, and B. avium


بوردتلاپرتوسیس باکتری گرم منفی و هوازی اجباری است که عامل بیماری سیاه‌سرفه به شمار می‌رود و پاتوژن مخصوص انسان می‌باشد. منابع نیتروژنی و کربنی محیط از گوشت قلب گاو و آنزیم هضم‌کننده ژلاتین تأمین می‌شود. عصاره مخمر منبع ویتامینی این محیط می‌باشد. کلرید سدیم موجب حفظ اسمزی محیط می‌شود، نشاسته محلول و شارکول سم‌های متابولیتی محیط را جذب می‌کنند.


 کلنی های گرد و سفید مایل به خاکستری براق کوچک،مربوط به گونه های Bordetella روی صفحات مشاهده می شود.

کارشناسان در حال بررسی محصول اند.
اگر از مشخصات این محصول مطلع هستید لطفا آنچه می دانید را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

شما هم میتوانید دیدگاه خود را بیان کنید

برای ثبت دیدگاه، ابتدا وارد حساب کاری خود شوید

ورود به حساب کاربری